Farsund kommune Tiltaksoversikt PPT veiledning på systemnivå i barnehage og skole

PPT veiledning på systemnivå i barnehage og skole

PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) kan gi veiledning i Pedagogisk team ved den enkelte barnehage eller skole.

PPT kan bidra i utviklingsarbeid knyttet til grupper, klasser eller på organisasjonsnivå. Ulike tema kan være klasseledelse, inkludering og tilpasset opplæring, atferd, ufrivillig skolefravær eller faglig kompetanseheving.

Les mer på nettsiden til Listersamarbeidet og om Pedagogisk team  på vår BTI-nettside.