Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Aldersinndeling Småbarn (2-6 år) Aktivitetsplan §§ 41-43 – Barnehager

Aktivitetsplan §§ 41-43 – Barnehager

Barnehagen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det settes inn tiltak i en enkeltsak der et barn ikke har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.

Barnehagen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det settes inn tiltak i en enkeltsak der et barn ikke har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Foresatte skal medvirke i utarbeidelse og evaluering av tiltak.