Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Aldersinndeling Småbarn (2-6 år) Avlastning i private hjem/ avlastning i Habilitering

Avlastning i private hjem/ avlastning i Habilitering

Avlastning gis til foreldre som har særlig tyngende omsorgsoppgaver, og foregår vanligvis hver fjerde helg, eller på timesbasis i ukedager.

Avlastning gis til foreldre som har særlig tyngende omsorgsoppgaver, og foregår vanligvis hver fjerde helg, eller på timesbasis i ukedager.

Barn og unge som er i avlastning har helseutfordringer eller sykdom av fysisk eller psykisk art, eller psykisk utviklingshemming som gjør at foreldre får tildelt avlastning.

I alle saker er det viktig at barnets familie og avlastningshjemmet har god kontakt og gjensidig tillit og respekt. Vi vektlegger derfor alltid å sette sammen familier som passer godt sammen.

 

Habilitering

  • Avdelingesleder for Team Barn, Marita Steen, tlf: 47684494