Gratis kjernetid – Barnehage

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass.

Det betyr at et barn med deltidsplass med rett til gratis kjernetid, har krav på 20 timer gratis oppholdstid uavhengig av størrelsen på plassen.

Det må søkes om gratis kjernetid, og søknaden gjelder for ett barnehageår om gangen.

Mer informasjon på kommunens nettside og lenke til søknadsskjema