Gratisprinsippet barnehage

Alle arrangement og aktiviteter i barnehagen skal være gratis.