Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Aldersinndeling Småbarn (2-6 år) Individuell plan og koordinator – Helsetjeneste

Individuell plan og koordinator – Helsetjeneste

Individuell plan er for personer med langvarig og sammensatt behov for tjenester

  • Individuell plan er for personer med langvarig og sammensatt behov for tjenester og:
    • Som gir oversikt over behov
    • setter langsiktige mål for hvordan en kan mestre hverdagen
    • bidrar til å samordne og tilpasse tjenestene en mottar

Planen skal fortløpende oppdateres og fungerer som et dynamisk verktøy i koordinering og målretting av tjenestetilbudet