Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Hjelpetilbud A-Å Koordinator i Lyngdal kommune

Koordinator i Lyngdal kommune

I Lyngdal kommune skal barn og unge med større koordineringsbehov, ikke falle mellom to stoler, men bli sikret koordinert og strukturert hjelp der det er behov for det.

En valgt fagperson har ansvar for å koordinere og samordne det tverrfaglige samarbeidet og bruker BTI samhandlingsmodell i arbeidet.

Koordinator er barnets/ ungdommens/ familiens nærmeste kontaktperson.

I Verktøykassen sees Lyngdal kommune sin rollesbeskrivelse.