Koordinator

I Lyngdal kommune skal barn og unge med større koordineringsbehov, ikke falle mellom to stoler, men bli sikret koordinert og strukturert hjelp der det er behov for det.

Det skal gis tilbud fra Servicesenter helse og velferd om koordinator i saker der det er to eller flere hjelpeinstanser involvert rundt barnet.
En valgt fagperson har ansvar for å koordinere og samordne det tverrfaglige samarbeidet – BTI-teamet/ ansvarsgruppen og en eventuell Individuell Plan (IP).

Foresatte skal bli hørt ved valg av koordinator. Koordinator er barnets/ ungdommens/ familiens nærmeste kontaktperson.

Rollesbeskrivelse