Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Aldersinndeling Småbarn (2-6 år) “Kroppen er min” – Læringsverkstedet Barnehager

“Kroppen er min” – Læringsverkstedet Barnehager

Kompetanseprogram og samtaleverktøy til bruk i barnehagene.

  • Kompetanse til alle ansatte: Grunnforståelse av seksuelle overgrep, vold og omsorgssvikt, traumeforståelse, traumebevisst tilnærming og kommunikasjon mellom barn og voksne.
  • Ferdighetstrening for pedagoger som får innføring og øvelse i bruk av samtaleverktøyet, og trening i samtaler med barn om bekymringer.
  • Et opplegg for minimum fire samlingsstunder for førskolegruppa om grenser, hvem bestemmer, hemmeligheter og «si det til en trygg voksen»

Målsettingene er:

Å styrke barnehageansattes kompetanse på å kommunisere med barn om kropp, grenser, krenkelser, omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.

Å styrke barnehageansattes kompetanse til å avholde foreldremøter om temaet, samt møte foreldres spørsmål, kommentarer og eventuelle motstand/kritikk.

Å styrke barnas begrepsapparat, selvfølelse, egenverd, og respekt for egne og andres identitet, kropp og grenser.

Å forebygge framtidige krenkelser som omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep ved at barna lærer å respektere andres kropp og grenser.

Å styrke mulighetene for avdekking av krenkelser som omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep mot barn.

Kroppen er min