Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Aldersinndeling Småbarn (2-6 år) “Kroppen er min” – Læringsverkstedet Barnehager

“Kroppen er min” – Læringsverkstedet Barnehager

Undervisningopplegg og samtaleverktøy om kropp, grenser og seksuelle overgrep for barn i Læringsverkstedets barnehager.

Kompetanseprogram – i arbeid med barn utsatt for seksuelle overgrep, vold og grov omsorgssvikt.

Undervisningopplegg om kropp, grenser og seksuelle overgrep, – for barn i barnehage.

  • Kurs og kompetanseprogram med verktøy
  • Ferdighetstrening og samtaleverktøyet “Kroppen er min” til bruk av pedagoger,

Brukes i

  • samlingsstunder med barna
  • kompetanse for alle ansatte
  • foreldremøter/ foreldresamtaler

Kroppen er min