Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Aldersinndeling Småbarn (2-6 år) Samtalekort om kroppsregeler – Barnehager

Samtalekort om kroppsregeler – Barnehager

Samtalekortene er tenkt som støtte i samtale med barn.

Samtalekortene er tenkt som støtte i samtale med barn. Formålet med kortene er å gi barn kunnskap om hva som er greit og ikke greit at noen gjør mot kroppen deres. Dersom et barn utsettes for krenkende atferd og overgrep skal de vite at dette er noe som ikke er lov, og noe de må snakke med en trygg voksen om. Samtalekortene vil kunne gi de språk og begreper som er nyttige for å forstå og samtale om vold og seksuelle overgrep.

Kroppsreglene er et forebyggende samtaleverktøy utarbeidet av Statens barnehus.

Her kan du laste ned kortene, eller se de