Pedagogisk Team – Barnehager

Pedagogisk Team er barnehagens forum for å sikre et trygt, godt og inkluderende barnehagemiljø.Teamet består av barnehage, helsestasjon og PPT, og skal arbeide med forebyggende tiltak både på system og individnivå.

Tidlig innsats og rett hjelp til rett tid er en sentral målsetting for teamets arbeid. BTI med handlingsveiledere og verktøykasse er viktig redskap.

Arbeidet inngår i Kommunens tverrfaglige samarbeid