Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Aldersinndeling Småbarn (2-6 år) Redusert foreldrebetaling – Barnehage

Redusert foreldrebetaling – Barnehage

Det er innført nasjonal maksimalpris for en barnehageplass.

Det er innført nasjonal maksimalpris for en barnehageplass. Ingen husholdning skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Det må søkes om redusert foreldrebetaling, og søknaden gjelder for ett barnehageår om gangen.