Spesialpedagogisk hjelp -Barnehager

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp hvis de har særlige behov. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage.

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp hvis de har særlige behov. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage.

PP-tjenesten vurderer behovet. Formålet med den spesialpedagogiske hjelpen er å gi barnet tidlig hjelp og støtte i å utvikle og lære for eksempel språklige og sosiale ferdigheter.

Barnet kan få den spesialpedagogiske hjelpen individuelt eller sammen med andre. Foreldrene til barn som mottar spesialpedagogisk hjelp, skal alltid få tilbud om foreldrerådgivning.