Sport og idrett

Kulturkontoret har ansvar for idrettsfaglige saker, og har tett kontakt med kommunens idrettsråd som består av samtlige idrettslag/foreninger i Lyngdal

Idretten i Lyngdal drives fram av i hovedsak av de 3 idrettslagene Grindheim IL, Konsmo IL og Lyngdal IL. Kulturkontoret har ansvar for idrettsfaglige saker, og har tett kontakt med kommunens idrettsråd som består av samtlige idrettslag/foreninger i Lyngdal. Kulturkontoret har også ansvar for innsending og rådgiving i forhold til søknader om spillemidler.

Kontaktinformasjon: Jan Seland, tlf. 40 41 46 10

Mer informasjon finner du på nettsiden til Lyngdal kommune