Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Stine Sofies barnehagepakke

Stine Sofies barnehagepakke

Et opplæringsprogram som skal gjøre barnehageansatte bedre rustet til å avdekke vold og overgrep mot barn så tidlig som mulig.