Stine Sofies barnehagepakke

Et opplæringsprogram som skal gjøre barnehageansatte bedre rustet til å avdekke vold og overgrep mot barn så tidlig som mulig.

Hva er Stine Sofies Barnehagepakke?