Støttekontakt – Helsetjeneste

Støttekontakter jobber direkte med én person, og oppdragene er vanligvis fra 2 til 5 timer per uke. De som får tildelt støttekontakt kan være barn, ungdom, voksne eller eldre. Mennesker med ulike utfordringer av fysisk, psykisk eller kognitiv art som påvirker deres sosiale deltakelse.

Støttekontakter jobber direkte med én person, og oppdragene er vanligvis fra 2 til 5 timer per uke.

De som får tildelt støttekontakt kan være barn, ungdom, voksne eller eldre.

Mennesker med ulike utfordringer av fysisk, psykisk eller kognitiv art som påvirker deres sosiale deltakelse.

 

Målet med støttekontakt-ordningen er å bistå til at mennesker får en meningsfull fritid, basert på deres forutsetninger, ønsker og behov

Elektronisk skjema for helse og velferdstjenester