Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Aldersinndeling Småbarn (2-6 år) Tilrettelagt barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne

Tilrettelagt barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne

Et barn har etter barnehageloven § 37 rett til et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud dersom barnet har tilretteleggingsbehov på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Et barn har etter barnehageloven § 37 rett til et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud dersom barnet har tilretteleggingsbehov på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Målet med individuell tilrettelegging er at barnet med funksjonsnedsettelse kan nyttiggjøre seg det ordinære barnehagetilbudet på lik linje som andre barn i barnehagen.

Tilretteleggingen dreier seg om tilrettelegging av forhold utenfor barnet, for å bedre barnets situasjon og forhold i barnehagen, slik at barnet bedre kan delta på lik linje i det ordinære barnehagetilbud.