Tiltaksplan individnivå -Barnehager

Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder. Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud. Det utarbeides en tiltaksplan som skal vurderes underveis og justeres i tråd med barnets behov og utvikling.

NB! Tiltaksplan brukes fra BTI verktøykasse