Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Aldersinndeling Småbarn (2-6 år) TMV – Terapeutisk mestring av vold – Lyngdal

TMV – Terapeutisk mestring av vold – Lyngdal

TMV er en terapeutisk og ikke-straffende måte å forebygge og redusere vold. Ansatte i kommunen trenes opp til å observere og tolke atferd slik at man kan komme inn i handlingskjeden og sette i verk tiltak før aggressiv atferd inntreffer.

Lyngdal kommune har valgt å satse på å være opp ansatte i kommunen i TMV-modellen. Oppstart med kurs, april 2023.

Hva:

TMV er en terapeutisk og ikke-straffende måte å forebygge og redusere vold. Man trenes opp til å observere og tolke atferd slik at man kan komme inn i handlingskjeden og sette i verk tiltak før aggressiv atferd inntreffer.

Det er en metode man trenes opp til gjennom teori og praksis, der ansatte skal ha en forståelse og fremgangsmåte i møte med brukere.

  • Metoden har fokus på hvordan ansatte tilnærmer seg og samhandler med brukere, og er et fint verktøy i samspill med mennesker.
  • Løvstadmetoden er utviklet som en traumebevisst og universelt utformet kroppssonemodell og kroppshåndteringsmetodikk.  Modellen identifiserer seg teoretisk med forståelsesmodeller innfor traumebevisst omsorg (TBO), tilknytningsteori og programmer for kognitiv terapi.

Når:

  • Oppstart kurs, April 2023 (18.-, 20.-, 24.april)

Hvordan:

  • Utdanne 4 TMV trenere, og 7 ombud som er ute på avdelingene i Helse og velferd
  • Trenere har kompetanse til og ansvar for å kurse ansatte i kommunen
  • Lyngdal kommune har valgt at ansatte skal ha et introkurs på 1 dag (6 timer).
  • Brukerne trenger: Tydelig personale som er så trygge at de tør gå inn i, og være i, utfordrende situasjoner på en slik traumebevisst måte at det kan skape trygghet, bygge gode relasjoner, og legge grunnlag for god omsorg/ressursutvikling/læring/behandling.

Hvem:

  • Trenere; Arne Martin Nilsen (Habilitering), Kasper Skovlund Hansen, Anette Tønnessen, Tina Svindland
  • Ombud; Kjersti Søyland (Team Barn), Maren Skoland (FLIV), Camilla N. Strandnæs, Hilde Netland, Audhild Flottorp, Janne H Ulseth, Siv Kristine Skailand Ørseng, Tanya Træland, Ellen Kristine Hauan,