Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Aldersinndeling Småbarn (2-6 år) Veiledning fra PPT på systemnivå i barnehage

Veiledning fra PPT på systemnivå i barnehage

Dette kan handle om veiledning i pedagogisk team ved den enkelte barnehage.

PPT kan bidra i utviklingsarbeid knyttet til grupper, avdelinger eller på organisasjonsnivå.