Verktøykasse

Verktøykasse

 

I verktøykassen finner du ulike rutiner og verktøy til støtte i vårt arbeid.  De skal bidra til en felles standard for vårt arbeid internt og på tvers av tjenester.  Flere av disse verktøyene er lenket i de ulike nivåene i handlingsveilederen.

Mange av verktøyene er utviklet i samarbeid mellom de seks (6) kommunene Sirdal, Flekkefjord, Lyngdal, Hægebostad, Farsund og Kvinesdal.  I tillegg har kommunene mulighet til å utvikle og bruke egne verktøy og rutiner for egen kommune.

 

Vi må ØVE på å SNAKKE MED BARN OG UNGDOM!

Klikk inn på “snakkesimulatoren” https://www.snakkemedbarn.no/snakkesimulator/

Husk:  En samtale kan skape tillit og trygghet, men også det motsatte.  “Snakke med barn-simulatoren” skal hjelpe deg til å ta viktige samtaler med barn du er bekymret for.

Lykke til, og takk for at du øver!