Verktøykasse

BTI|Sirdal

AVSLUTNINGSNOTAT

Dette notatet kan tas i bruk når man har konkludert med “ingen bekymring” i undringsfasen, og ønsker å dokumentere undringen.

Notatet arkiveres i journal/barnemappe/elevmappe.

Velg «Lagre som PDF» under skriver/destinasjon/PDF.