Samhandlingsarenaer

Helsenettverk Lister

Helsenettverk Lister er et interkommunalt fagnettverk som skal styrke samarbeidet og den konkrete samhandlingen innen helse og velferd. Hovedformålet er å legge til rette for økt samarbeid innen helse og omsorg mellom kommunene, og mellom kommuner og helseforetak.

Helsenettverk Lister skal:

  • Utvikle nettverket som en arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling.
  • Identifisere samarbeidsområder og bidra til å øke robustheten innen helse- og omsorgstjenestene i Listerkommunene.
  • Møte nye krav og forventninger fra ulike nasjonale føringer på en offensiv og strukturert måte.

Helsenettverk Lister har to fyrtårnssatsinger:

 

Kontaktperson: Andreas Grimsby, samhandlingskoordinator i Helsenettverk Lister
Telefon: 900 35 773 E-post: andreas.grimsby@kvinesdal.kommune.no