Samhandlingsarenaer

Pedagogisk team

Pedagogisk team er tverrfaglige samarbeidsmøter hvor en drøfter ulike utfordringer. Dette kan være generelt eller i forhold til enkelt barn/ungdom dersom man har samtykke fra foresatte. Tilbudet gis ut fra behov på individnivå og generelt ved faste møtepunkter. De som deltar på møtene er blant annet barnehage, skole, PPT, foresatte og eventuelt helsestasjon.