Samhandlingsarenaer

Ressursteam

Skole eller barnehage kaller inn til ressursteam ved utfordringer på individnivå for å drøfte utfordringene tverrfaglig og vurdere tiltak. Utfordringer som kan drøftes er sammensatte vansker, skolefravær, adferdsvansker og lignende. Deltakere av ressursteam kan bestå av PPT, barnevern, helsestasjon, barnehage, skole og foresatte, alt etter behov.