Samhandlingsarenaer

Kjernegruppe

Målet med kjernegruppe er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. Det skal gå kort tid fra bekymring er meldt, til hjelp gis.

Målgruppen for kjernegruppene er ungdom mellom 12-21 år. Dette er ungdom som beskrives å være i risikosonen. Kjernegruppe er et lavterskeltilbud og et tverrfaglig oppfølgingsteam med faste medlemmer. Medlemmene representerer ulike instanser og etater som for eksempel: skole, barneverntjeneste, helsesykepleier, SLT-koordinator og politi. Hvem som utgjør den enkelte kjernegruppe varierer. Det er et mål at møtene alltid skal resultere i konkrete tiltak. Ansvaret for at tiltakene gjennomføres, fordeles mellom ungdommene, foresatte og medlemmene i kjernegruppa.

Saken avsluttes

Du kan gå ut av handlingsveilederen