Samhandlingsarenaer

Lister barnehage- og skolenettverk

Barnehage- og skolenettverket er et interkommunalt samarbeidsforum for erfaringsutveksling og skoleutvikling. Her møtes skole- og barnehageeiere fra Listerkommunene sammen med Lister PPT og Lister Pedagogiske Senter. Formålet med nettverket er å styrke den skole- og barnehagefaglige kompetansen i regionen gjennom et forpliktende interkommunalt samarbeid.