Samhandlingsarenaer

Overgangsmøte

Overgangsmøte fra barnehage til barneskole og barneskole til ungdomsskole. Individsaker blir gjennomgått sammen med foresatte og eventuelt andre aktuelle instanser som for eksempel PPT.