Samhandlingsarenaer

Tverrfaglig arbeidsgruppe

Den tverrfaglige arbeidsgruppa har bidratt til å forme den forebyggende planen for barn og unge. Gruppa skal bidra til å kvalitetssikre og følge opp det forebyggende arbeidet for barn og unge og medlemmene skal sørge for at informasjon spres til ansatte i sine avdelinger. Gruppa ledes av en prosjektleder som har ansvar for den forebyggende planen, i tillegg til å være et bindeledd inn i styringsgruppen.

Gruppa består av:

Prosjektleder for det tverrfaglige og forebyggende arbeidet
Kommunepsykolog
Kommunelege
Rektor på barneskole
Styrer i barnehage
Inspektør på ungdomsskole
Leder for helsestasjon
Familiekonsulent
Fagleder kultur – Barn og unge
Skolemiljøveileder
Saksbehandler ved koordinerende enhet
Lister barnevern
PPT