Samhandlingsarenaer

Styringsgruppe

Styringsgruppen består av kommunedirektør og virksomhetsledere for skole, barnehage, kultur og forebygging og mestring. Prosjektleder for det tverrfaglige og forebyggende arbeidet er et bindeledd mellom den tverrfaglige arbeidsgruppen og styringsgruppen. Styringsgruppemøtene holdes jevnlig og etter behov. Her tas det endelige vurderinger på hva som skal prioriteres i det forebyggende arbeidet.