Snakke med barn/ unge om vold og overgrep

Vi skal bekjempe vold, overgrep og omsorgssvikt hos barn og unge! Vold og overgrep skjer i vårt lokalsamfunn også! Vi har ikke lov til å lukke øynene for det. Vi må jobbe med relasjonen for å skape tillit og inneha egne ressurser for å ta de viktige samtalene! Her vil du finne de beste ressursene som skal hjelpe deg i dette arbeidet.

Nettressurser:

Slik kan du snakke med barn og unge om seksuelle overgrep, Utdanningsforskning.no, 2020

Reddesmå – nettverket som består av fagfolk, politikere og privatpersoner fra ulike samfunnsarenaer

Voldsveileder, hvordan snakke med barn om vold, NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress)