Snakkekort Blå Kors

Barne- og ungdomstiden preges av utfordrende temaer det kan være vanskelig å snakke om.

Snakkekortene hjelper deg å få engasjerende, åpne og ærlige samtaler med barn, ungdom, foreldre og fagpersoner.

Se snakkekortene som digital versjon.

Kortene finnes også som kortstokk som kan bestilles via Blå Kors sin nettside!

I 2022 ble de tatt i bruk av ca 30 000 personer over hele Norge, og er særlig populære i skole, fritidtidstilbud, barnevern og menigheter. Mange forteller også at de bruker de med familie eller venner.

Kortene er utviklet med støtte fra Helsedirektoratet, og er laget etter inspirasjon fra Suntprat prosjektet i Sverige.

Målsetningen med kortene er å forebygge problematisk bruk av rusmidler og spill, og styrke psykisk helse og livsmestring.

Hjelp til samtale med foresatte, Korus

Er du bekymret for et barn er “Den nødvendige samtalen” et verktøy som hjelper deg å snakke med foreldrene om utfordringene.

se: https://korus.no/verktoy-og-kartlegging/den-nodvendige-samtalen

Samtaleverkøyet tar spesielt for seg spørsmål knyttet til foreldres rusmiddelbruk, men fremgangsmåten kan benyttes uavhengig av årsak.:

Se et konkret eksempel på samtale mellom barnehageansatte og foreldre/foresatte der barnehagen har konkrete bekymringer for et barn:

  • Ca. 20 min.
  • Hvordan kan du forberede deg på samtalen med foreldrene, hva bør den inneholde og hva bør gjøres i etterkant.
  • Dersom du vil fordype deg i hele verktøyet «Samtale med foresatte»

 

Filmsnutt – Å snakke barnas språk

En liten filmsnutt som viser nødvendigheten av å snakke barnets språk, å sjekke ut hvordan barnet har forstått det du med gode intensjoner ønsker å formidle.

Snakke med barn/ unge om vold og overgrep

Vi skal bekjempe vold, overgrep og omsorgssvikt hos barn og unge! Vold og overgrep skjer i vårt lokalsamfunn! Vi har ikke lov til å lukke øynene for det.

Det er vårt ansvar å være den tillitsfulle voksne, undre oss, stille spørsmål og ta de viktige samtalene! Redde barn har dårlig tid!

Her vil du finne de beste ressursene som skal hjelpe deg i dette arbeidet.

Nettressurser:

Slik kan du snakke med barn og unge om seksuelle overgrep, Utdanningsforskning.no, 2020

Voldsveileder, hvordan snakke med barn om vold, NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress)

Barn som pårørende

 

Mange barn opplever å være Barn som pårørende, i kortere eller lengre perioder av sitt liv.

Sykdom og belastninger påvirker hele familien. Hverdagen endrer seg og livet er ikke slik det pleier å være. For barn og unge kan dette påvirke tryggheten deres og opplevelsen av å være beskyttet og passet på. Samtidig er mange barn opptatt av å ikke være til bry og forsøker å hjelpe så godt de kan. Mange barn føler seg redde og alene, ofte kan det handle om mangel på informasjon.

I Lyngdal skal barn og unge bli ivaretatt, få tidlig hjelp og bli ivaretatt i tråd med lovbestemmelsene og vi skal hjelpe barna å på best mulig måte mestre sin situasjon. Alle virksomheter har en barneansvarlig, se eget verktøy i verktøykassen for å les mer om dette arbeidet i vår kommune.

Du kan lære mer om Barn som pårørende! Vær obs og ta godt vare på disse barna

Mer info i verktøykassen