Ressurser

Ressurser

Snakkekort Blå Kors

Barne- og ungdomstiden preges av utfordrende temaer det kan være vanskelig å snakke om.

Snakkekortene hjelper deg å få engasjerende, åpne og ærlige samtaler med barn, ungdom, foreldre og fagpersoner.

Se snakkekortene som digital versjon.

Kortene finnes også som kortstokk som kan bestilles via Blå Kors sin nettside!

I 2022 ble de tatt i bruk av ca 30 000 personer over hele Norge, og er særlig populære i skole, fritidtidstilbud, barnevern og menigheter. Mange forteller også at de bruker de med familie eller venner.

Kortene er utviklet med støtte fra Helsedirektoratet, og er laget etter inspirasjon fra Suntprat prosjektet i Sverige.

Målsetningen med kortene er å forebygge problematisk bruk av rusmidler og spill, og styrke psykisk helse og livsmestring.