Ressurser

Snakke med barn/ unge om vold og overgrep

Vi må jobbe med relasjonen for å skape tillit og øve du må øve på å bli god til å snakke med barn og unge, – om vold, overgrep og omsorgssvikt. Her vil du finne hjelp til det.

Vi skal bekjempe vold, overgrep og omsorgssvikt hos barn og unge! Vold og overgrep skjer i vårt lokalsamfunn også! Vi har ikke lov til å lukke øynene for det. Vi må jobbe med relasjonen for å skape tillit og inneha egne ressurser for å ta de viktige samtalene! Her vil du finne de beste ressursene som skal hjelpe deg i dette arbeidet.

Nettressurser:

Slik kan du snakke med barn og unge om seksuelle overgrep, Utdanningsforskning.no, 2020

Voldsveileder, hvordan snakke med barn om vold, NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress)