Ressurser

Ressurser

Blå Kors – ressursbank Barn – Rus

Blå Kors Ressursbank. Barn – Rus. Barn i familier med rus

Nettsiden gir deg faglig påfyll og inspirasjon..

… når du feks skal lage en samling for ansatte, frivillige ellre andre…

Tilbud til barn og unge:

Blå Kors driver en rekke gratis tilbud til barn, ungdom og familier over hele landet, inkludert dette (trykk deg inn på tjenestene):

Aktuelt - Blå Kors videregående skole, Øvrebø