Ressurser

Ressurser

Barnevernsvakten og andre nyttige nettsider

Barnevernsvakta Lister barnevern: 

  • er en døgnbemannet vakttelefon:

Telefon:  902 26 111

Barnevernvakten i Kristiansand kommune:

  • Nettstedet driftes av  og støttes økonomisk av Barne- og familiedepartementet

Barnevernsvakten

Andre nyttige nettsider