Ressurser

Ressurser

Pakkeforløp Spiseforstyrrelser barn og unge – Sørlandet sykehus SSHF

Nasjonale pasientforløp skal bidra til at du får helhetlig hjelp uten at du må vente unødig.

Selv om spiseforstyrrelser vanligvis starter i ungdomsårene, kan også barn få spiseforstyrrelser. Spiseforstyrrelser er ekstra farlige hos barn og unge, da de raskt kan bli verre og normal vekst og utvikling kan stoppe opp.

Vi legger til rette for at du skal få være med å bestemme i avgjørelser om din behandling, og for at behandlingen skal vurderes underveis.

Les og lær mer:

Spiseforstyrrelser hos barn og ungdom – pakkeforløp – Sørlandet sykehus HF (sshf.no)