Ressurser

Ressurser

Nok.Norge – Ressurser – forbyggende arbeid i skolen

Forebyggende arbeid i skolen, – om seksualitet, grenser, overgrep

Nettsiden til Nok.Norge viser deg ulike ressurser til det forebyggende arbeidet du kan gjøre i skolen.

Nok-sentrene gir tilbud til barn!

Nok.Norge jobber for å styrke samfunnets innsats mot vold og overgrep.

Det finnes Nok Senter der du/ de som har vært utsatt for et seksuelt overgrep og pårørende får hjelp.