Ressurser

Ressurser

Hjelp til samtale med foresatte, Korus

Er du bekymret for et barn er “Den nødvendige samtalen” et verktøy som hjelper deg å snakke med foreldrene om utfordringene.

se: https://korus.no/verktoy-og-kartlegging/den-nodvendige-samtalen

Samtaleverkøyet tar spesielt for seg spørsmål knyttet til foreldres rusmiddelbruk, men fremgangsmåten kan benyttes uavhengig av årsak.:

Se et konkret eksempel på samtale mellom barnehageansatte og foreldre/foresatte der barnehagen har konkrete bekymringer for et barn:

  • Ca. 20 min.
  • Hvordan kan du forberede deg på samtalen med foreldrene, hva bør den inneholde og hva bør gjøres i etterkant.
  • Dersom du vil fordype deg i hele verktøyet «Samtale med foresatte»