Ressurser

Ressurser

RVTS – Ressurser

De regionale Ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) er en ressurs for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller selvmordsproblematikk.

RVTS har mange gode ressurser tilgjengelig for deg som jobber med barn og unge, på sin nettside.

Velg fagområde og type ressurs du ønsker!

Her er det masse god kunnskap og flotte hjelpemidler å finne!