Ressurser

Ressurser

Alarmtelefonen barn og unge – 116111

“Alle barn og unge skal ha et nummer de kan ringe når de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner”

Alarmtelefonen skal være et tillegg til eksisterende akuttberedskap for barn og unge

www.116111.no

  • chat
  • ring
  • barn
  • ungdom
  • bekymret voksen?
  • døgnåpen hele året

Gode råd

Informasjonsmateriell

 

Vil du ha en  Button på jakka og lese mer om andre støttekanaler?

  • I Lyngdal kan du henvende deg til Marianne Aarhoug Thorsen, rådgiver forebyggende arbeid, – hvis du vil ha en Button. Gis ut så lenge beholdningen rekker