Ressurser

Ressurser

Hjernens utvikling

For å forstå barn og unge, trenger vi også kunnskap om hjernens utvikling.

Grunnleggende kompetanse om barn og unges utvikling innebærer å forstå hjernens utvikling.

  • Hjernen formes av bruken!
  • Overlevelse og utforskning, – kan ikke være i samme tilstand samtidig!
  • Den tre-delte hjernen, kan du klare å forklare den til et barn eller en ungdom?
  • Følelsenes betydning
  • Benjamin Zanders pedagogikk

Filmer av Howard Bath

Nettressurser:

Kompetansepakke om skolemiljø (udir, modul 2)

  • Artikler, se RVTS/ udir, utgitt 2021