Ressurser

Ressurser

KoRus – verktøy og metoder til ansatte

Ressurser fra kompetansesenter for rusfeltet (KoRus)

Her finner du verktøy og metoder for hjelp i arbeidet, fra KoRus.