Ressurser

Ressurser

Lek er en tilstand

Lek er en tilstand hvor en glemmer tid og sted
• lekekloke voksne
• lekens egenverdi

Nettressurser:

Fagstoff: