Ressurser

Folkehelse og Livsmestring i Lister

Prosjektets kjernekomponenter:

Samarbeid, Verdier og kultur, Relasjoner, Hjernens utvikling, Styrkelegging, Lek er en tilstand.

Kjernekomponentene sees i sammenheng med blant annet barnekonvensjonen, trygt og godt barnehage- og skolemiljø, rammeplan for barnehage og SFO, BTI handlingsveiler og samhandlingsmodell, oppvekstreformen

Forslag til implementeringsdrivere;  trene – støtte – veilede: IGP, praksisfortelling, dialogspillet, forelesning intern/ ekstern, lese teori/ fagstoff og reflektere, kollegaveledning

Ressurs: Lister Pedagogiske Senter – metode

Evaluering: Vi anbefaler fortløpende evaluering av arbeidet med kjernekomponentene. Utføres internt av ledere, i samarbeid med ressurspersoner i Folkehelse og Livsmestring i Lister.