Ressurser

Folkehelse og Livsmestring i Lister

Etter flere kurs i regi av RVTS Sør, jobber ledere og ressurspersoner videre med å implementere kjernekomponentene på sin enhet, – alle steder der det jobbes med barn:

Samarbeid, Verdier og kultur, Relasjoner, Hjernens utvikling, Styrkelegging, Lek er en tilstand.

  • Kjernekomponentene sees i sammenheng med blant annet barnekonvensjonen, trygt og godt barnehage- og skolemiljø, rammeplan for barnehage og SFO, BTI handlingsveiler og samhandlingsmodell, oppvekstreformen
  • Trykk inn på den enkelte kjernekomponent for å se ressurser, i venstre marg.
  • Forslag til implementeringsdrivere;  trene – støtte – veilede: IGP, praksisfortelling, dialogspillet, forelesning intern/ ekstern, lese teori/ fagstoff og reflektere, kollegaveledning

Ressurs: Lister Pedagogiske Senter – metode

 

Evaluering: Vi anbefaler fortløpende evaluering av arbeidet med kjernekomponentene. Utføres internt av ledere, i samarbeid med ressurspersoner i Folkehelse og Livsmestring i Lister.