Ressurser

Ressurser

Implementeringsplan – Folkehelse og Livsmestring i Lister

Etter flere kurs i regi av RVTS Sør, jobber ledere og ressurspersoner videre med å implementere kjernekomponentene på sin enhet, – alle steder der det jobbes med barn og unge.

Arbeid med disse kjernekomponentene sees i sammenheng med blant annet barnekonvensjonen, trygt og godt barnehage- og skolemiljø, rammeplan for barnehage og SFO, BTI handlingsveiler og samhandlingsmodell, oppvekstreformen

Trykk inn på den enkelte kjernekomponent for å se ressurser, i venstre marg.

Forslag til implementeringsdrivere: trene – støtte – veilede, dvs IGP, praksisfortelling, dialogspillet, forelesning intern/ ekstern, lese teori/ fagstoff og reflektere, kollega-veiledning

Ressurser i arbeidet:

Implementeringsplan og kjernekomponenter

  • Passordbeskyttet: Dersom det er markert en “hengelås” på kjernekomponentene, er passordet “LPS”.
  • Filer som LPS har produsert selv, kan være passordbeskyttet.

Lister Pedagogiske Senter – metode

Evaluering:

Vi anbefaler fortløpende evaluering av arbeidet med kjernekomponentene.

Utføres internt av ledere, i samarbeid med ressurspersoner i Folkehelse og Livsmestring i Lister.