Ressurser

Ressurser

Samarbeid

Samarbeid handler om å arbeide sammen for å oppnå et felles mål

  • Barn og foreldre/ foresatte
  • internt
  • tverrfaglig

Nøkkelord: Syn på egne kollegaer, barnets stemme, samskaping, brukermedvirkning. Felles negrepsforståelse for bedre tverrfaglig innsats

  • trene på å snakke med barn gjennom snakke-simulatoren
  • BTI Lister nettside
  • RVTS gratis grunnkurs