Ressurser

Ressurser

Ledersamling, Folkehelse og livsmestring i Lister/ TBO

Målet for de årlige ledersamlingene er å rette fokuset på lederens viktige rolle i implementeringsarbeidet og bruken av tematikken traumebasert tilnærming

Vi samles om vår felles stemme i Lister og setter søkelyset på effektene det gir i møte med barn og unge.
Lederdagen i Folkehelse og livsmestring skal fremover gjennomføres hvert år, onsdag i uke 3, og skal være en oppdatering, erfaringsdeling og påminnelse om hvordan en holder dette levende og bærende i sine personalgrupper.
Verdibasert ledelse regnes som et kraftfullt verktøy for å bygge sterke organisasjoner.
Forskningen viser at når organisasjonen er basert på felles forankrede verdier, vil resultatene bli bedre, trivselen øke og produktiviteten øker.
Påmeledingslenke legges ut på Listerpedsenter sin nettside.

På nettsiden finner du også

  • ressurser til Kjernekomponentene og
  • lenke til digitalt grunnkurs i TBO
  • nyheter