Ressurser

Ressurser

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning innebærer at barnet/ ungdommen/ brukeren/ den foresatte betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger som angår hans eller hennes sak. Samtidig har det en terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenesten. Brukermedvirkning er viktig fordi det skal sikre innflytelse i egen sak. Tidlig involvering av foreldreinvolvering, barn og unge er et viktig prinsipp i Lyngdal som ansatte skal praktisere..