Ressurser

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning innebærer at barnet/ ungdommen/ brukeren/ den foresatte betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger som angår hans eller hennes problem. Samtidig har det en terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenesten. Brukermedvirkning er viktig fordi det skal sikre innflytelse i egen sak. I BTI-sammenheng jobber vi også under prinsippet om tidlig foreldreinvolvering!