Ressurser

Reddesmå.no & “Hvis klær kunne fortelle”

ReddeSmå er et nettverk av fagfolk, politikere og privatpersoner fra ulike samfunnsarenaer som gir sin støtte til arbeidet for å bekjempe vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn.

Reddesmå

Reddesmå er ingen organisasjon, men et nettverk av fagfolk, politikere og privatpersoner fra ulike samfunnsarenaer som gir sin støtte til arbeidet for å bekjempe vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn. Støtten gis ved å tilslutte seg nettverket på reddesmå.no, og ved å bruke sin stemme, sine ressurser og sin innflytelse til innsats for de redde barna. Initiativtakerne er Øyvind Aschjem og Siri Søftestad.

Lyngdal kommune fikk våren 2022 arrangere 10 års-jubileumet til Reddesmå sin unike utstilling “Hvis klær kunne fortelle”. Det ble en sterk markering og fagdag og selve utstillingen ble besøkt av innbyggere, tilreisende og skoleklasser i 2 uker. Utstillingen er unik fordi den er en dokumentasjon på vold og overgrep, der ulike barneklær, sko, skatter, bamse og dukke fikk “fortelle sin historie”, donert av overlevere eller voldsutsattes familie.

Les: Sterke inntrykk fra Lyngdal Kulturhus

Plakaten, “Hvis klær kunne fortelle – en dokumentasjon på vold og overgrep mot barn”, et viktig minne om 10-års markeringen i Lyngdal.

 

Hettegenseren til Christoffer Gjerstad Kilhe var å se i Lyngdal kulturhus. Alle husker Christoffer, som bare ble 8 år gammel. Genseren hans fikk fortelle “sin historie” om gutten som ikke overlevde volden og mishandlingen.

  • Anbefalt bok: Jeg tenker nok du skjenner det sjøl – historien om Christoffer. Av Jon Gangdal

NB! Lyngdal kommune skal fortsette å ha fokus på og utrettelig bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og unge!