Ressurser

Ressurser

Årlige kurs: Folkehelse og livsmestring i Lister/ TBO

Oversikt over faste årlige kurs i regi av superbrukerne  i Folkehelse og livsmestring Lister og LPS.

Påmelding: Leder har ansvar for påmeldinger til Lister pedagogiske senter.

 

ÅRSHJUL: 

Nyansattdag: Onsdag uke 43

Lederdag: Onsdag uke 3 

Nyansatte i skole m / LPS: onsdag uke 13

 

Sted: Kvinesdal 2023 – Lyngdal 2024 – Flekkefjord 2025 – Farsund 2026

 

NYANSATTDAG:

  • For hvem: For alle som jobber med barn og unge i Lister
  • Tema: Tema fra prosjektet “Folkehelse og livsmestring i Lister” , Traumebevisst omsorg (TBO)/ Traumebevisst tilnærming (TBT)

LEDERDAG:

  • For hvem: Alle ledere som jobber på enheter med barn og unge i Lister
  • Hvorfor: Ledere er ryggraden og en vesentlig suksessfaktor for å styrke, videreutvikle og opprettholde kompetansen i Traumebasert omsorg (TBO) hos ansatte som jobber med barn og unge!
  • Medvirkende: LBV, PPT, LPS, superbrukere, RVST Sør

NYANSATTDAG SKOLE:

  • For hvem: Nyansatte i skole
  • Tema: Andre aktuelle tema som er felles for alle nyansatte i skole
  • Arrangør: LPS, PPT

 

Kontaktperson: Leder for superbrukerne marianne.aarhoug.thorsen@lyngdal.kommune.no