Ressurser

Oversikt over faste årlige kurs, “Folkehelse og livsmestring i Lister” og LPS

Her har du oversikt over faste årlige kurs.

Påmelding: Leder har ansvar for påmeldinger på nettsiden til Lister pedagogiske senter.

Merk årlig: Onsdag uke 43, 3 og 13

 

  • NYANSATTDAG:

For hvem: For alle som jobber med barn og unge i Lister

Når: Onsdag uke 43, årlig

Arrangør: Superbrukere i Lister og Lister pedagogiske senter

Tema: Tema fra prosjektet “Folkehelse og livsmestring i Lister” , Traumebevisst omsorg (TBO)/ Traumebevisst tilnærming (TBT)

Sted: 2022 – Kvinesdal, 2023 – Lyngdal, 2024 – Flekkefjord, 2025 – Farsund, 2026 – Kvinesdal

  • LEDERDAG:

For hvem: Alle ledere som jobber på enheter med barn og unge i Lister

Når: Onsdag uke 3, årlig

Arrangør: Superbrukere i Lister, PPT og Lister pedagogiske senter

Tema: Implementering av tema gjennomgått på nyansattkurset

Sted: Lyngdal, 2024 – Flekkefjord, 2025 – Farsund, 2026 – Kvinesdal

  • NYANSATTKURS SKOLE:

For hvem: Nyansatte i skole

Når: Onsdag uke 13, årlig

Tema: Andre aktuelle tema som er felles for alle nyansatte i skole

Arrangør: Ansatte i regionen, LPS, PPT

Sted: Lyngdal, 2024 – Flekkefjord, 2025 – Farsund, 2026 – Kvinesdal