Ressurser

Ressurser

Barn som pårørende

 

Mange barn opplever å være Barn som pårørende, i kortere eller lengre perioder av sitt liv.

Sykdom og belastninger påvirker hele familien. Hverdagen endrer seg og livet er ikke slik det pleier å være. For barn og unge kan dette påvirke tryggheten deres og opplevelsen av å være beskyttet og passet på. Samtidig er mange barn opptatt av å ikke være til bry og forsøker å hjelpe så godt de kan. Mange barn føler seg redde og alene, ofte kan det handle om mangel på informasjon.

I Lyngdal skal barn og unge bli ivaretatt, få tidlig hjelp og bli ivaretatt i tråd med lovbestemmelsene og vi skal hjelpe barna å på best mulig måte mestre sin situasjon. Alle virksomheter har en barneansvarlig, se eget verktøy i verktøykassen for å les mer om dette arbeidet i vår kommune.

Du kan lære mer om Barn som pårørende! Vær obs og ta godt vare på disse barna

Mer info i verktøykassen