Ressurser

Nyansattkurs Folkehelse og livsmestring i Lister, høst 2023

KURS 2023:

Målet med kurset er å styrke og videreutvikle kompetanse hos ansatte om hvordan vi kan bidra til folkehelse og livsmestring for barn og unge og deres familier i Lister.
Kurset utføres av Superbrukere i Lister og i samarbeid med RVTS Sør. Dette årlige kurset er en del av Listersamarbeidet og samarbeid med Lister Pedagogiske Senter (LPS)
For å oppnå dette vil vi:

  • At alle ansatte i Lister som jobber med barn, unge eller deres familier skal få en grunnopplæring i hva som skaper gode vekstvilkår for barn og unge.
  • Bidra til fagfornyelsen i skolen og implementering av rammeplan i barnehagen.
  • Legge til rette for felles kompetanse- og samarbeidsarenaer i regionen på tvers av profesjoner og sektorer.
  • Denne dagen skal gi rom for refleksjon omkring verdier, barnesyn, rolleforståelse og betydningen av gode møter mellom mennesker.
  • Gi ansatte grunnleggende innføring i hvordan folkehelse og livsmestring kan forståes, og hvordan det kan møtes i tverrfaglig samarbeid.
  • Gi en innføring i barn og unges utvikling sett i lys av nyere hjerneforskning og utviklingsforskning.
  • Peke på betydningen av positivitet
  • Bidra til et felles språk og forståelse blant alle som jobber med barn og unge og deres familier.
Det ønskes at deltakerne:
– Gjennomfører RVTS sitt gratis digitale grunnkursDigitalt grunnkurs – RVTS Sør (rvtssor.no)
– Gjør seg kjent med www.btilister.no
Hjertelig velkommen!
Hilsen Superbrukerne i Folkehelse og livsmestring i Lister
PS! Kurset vil kontinueres årlig: onsdag i uke 43
Neste kurs 2024: Flekkefjord