Ressurser

Ressurser

Nyansattkurs Folkehelse og livsmestring i Lister

Målet med kurset er:
 • å styrke og videreutvikle kompetanse hos ansatte om hvordan vi kan bidra til folkehelse og livsmestring for barn og unge og deres familier i Lister.
 • At alle ansatte i Lister som jobber med barn, unge eller deres familier skal få en grunnopplæring i hva som skaper gode vekstvilkår for barn og unge.
 • Bidra til fagfornyelsen i skolen og implementering av rammeplan i barnehagen.
 • Legge til rette for felles kompetanse- og samarbeidsarenaer i regionen på tvers av profesjoner og sektorer.
 • Denne dagen skal gi rom for refleksjon omkring verdier, barnesyn, rolleforståelse og betydningen av gode møter mellom mennesker.
 • Gi ansatte grunnleggende innføring i hvordan folkehelse og livsmestring kan forståes, og hvordan det kan møtes i tverrfaglig samarbeid.
 • Gi en innføring i barn og unges utvikling sett i lys av nyere hjerneforskning og utviklingsforskning.
 • Peke på betydningen av positivitet
 • Bidra til et felles språk og forståelse blant alle som jobber med barn og unge og deres familier.
 • Videreføre dsatsningen etter Listerløftet!
Det ønskes at ledere tilrettelegger for at deltakerne:
– Gjennomfører RVTS sitt gratis digitale grunnkurs
– Opprett ny bruker her;  Digitalt grunnkurs – RVTS Sør (rvtssor.no)
– Gjør seg kjent med www.btilister.no

Påmelding og informasjon:

 • Påmeldingsfrist: en uke før kurset holdes
 • Ledere melder på sine aktuelle ansatte
 • LPS har egen fane om Folkehelse og livsmestring i Lister, på sine nettsider.
 • Følg med på Lister Pedagogiske senter
PS! Kurset arrangeres årlig: onsdag i uke 43
Neste kurs høst 2024: Flekkefjord

 

Velkommen!